Lesnícky skanzen - Čierny Balog

Lesnícky skanzen Vydrovo je jedinečné lesnícke múzeum v prírode, situované vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu. Skanzen bol založený v roku 2002 a zriaďovateľom bol štátny podnik Lesy SR.

Návštevníkom ponúka oddych, poučenie a zábavu prostredníctvom exponátov popri viac ako 4 km dlhom náučnom chodníku. Vystavené exponáty sa viažu  na prácu lesných robotníkov a tak nechýbajú horáreň, kaplnka, dočasné príbytky a prístrešky, maringotky, mechanizmy a zariadenia využívané pri ťažbe dreva, parná lokomotíva so súpravou vagónov, no i vodná píla, lesná škôlka a edukačné centrum. Správa skanzenu sa nachádza pri vchode do areálu, kde je zastávka železničky a parkovisko, no tiež zariadenia občerstvenia, infocentrum s predajom suvenírov, amfiteáter a detské ihrisko. Zastávky obsahujú informačné tabule v slovenskom a anglickom jazyku a vedomosti preverujú náučné tabuľky s hádankami.

12

Z osobností lesníctva, ktoré približuje expozícia skanzenu, spomeňme aspoň také mená ako sú Jozef Dekret Matejovie, Henrich Dávid Wilkens, Ľudovít Greiner či Wiliam Rowland a Karol Kaán. Je tu presťahovaná aj pôvodná lesovňa. Veľmi pôsobivým doplnením areálu je galéria drevených sôch medzinárodnej skupiny umelcov eko-artu.

Lesnícky skanzen je vybudovaný z prírodných materiálov - dreva, kameňa a je vhodne zasadený do prírodného prostredia. Propaguje citlivý prístup k životnému prostrediu, históriu, kultúru a tradície regiónu a je vynikajúcim nápadom ako ukázať to najpodstatnejšie s prírody Vašim deťom.

Otváracie hodiny

Sezóna od 1.5. do 30.9., denne od 9:00 do 15:00 hod., v mesiacoch jún, júl a august do 17:00

Kontakt

Adresa: Lesy SR – Odštepný závod Čierny Balog, Hlavná 245, 976 52 Čierny Balog
Tel.číslo: 0918333401
E-mail a web: [email protected], www.lesy.sk