Ľupčiansky hrad

Ľupčiansky hrad založiť v polovici 13. storočia uhorský kráľ Belo IV na návrší jedného z posledných výbežkov Nízkych Tatier. Najprv slúžil ako strážny hrad, neskôr sa v ňom nachádzal sirotinec, škola a výchovný ústav pre mladistvých. Po druhej svetovej vojne areál slúžil ako učilište, priestory charity, no aj pre potreby Socialistického zväzu mládeže. V roku 2002 správu hradu prebrali Železiarne Podbrezová, ktoré vykonali rozsiahle rekonštrukčné práce a tak výrazným spôsobom zatraktívnili celý areál.

Návštevné hodiny v Ľupčianskom hrade

júl - august - každý deň okrem pondelka: od 10.00 - 15.30
Vstupy sú v polhodinových intervaloch, len so sprievodcom

september - jún - návštevu hradu je možné absolvovať len počas pracovného týždňa a to na základe dohovoru prostredníctvom kontaktov minimálne 1 deň vopred. (telefonicky, alebo emailom v pracovnom čase pondelok-piatok od 7:30 do 16:00 hod)

adresa: Pod zámkom 531, 976 13 Slovenská Ľupča
telefónne číslo: 048/ 418 74 29, 0903 518 603
E-mail: [email protected]
web: www.hradlupca.sk